Tender Source New Total
Observer 14 870
Financial Express 41 634
New Nation 6 431
New Age 14 369
Daily Sun 14 361
Bangladesh Pratidin 7 348
Dhaka Tribune 15 302
Ittefaq 5 273
Amader Samoy 25 254
Bhorer Kagoj 13 245
Kalerkantho 5 224
Bangladesh Post 9 184
Samakal 10 172
Web Source 2 151
Daily Asian Age 17 141
Business Standard 0 116
Janakantha 33 114
Jaijaidin 11 111
Our Time 7 110
Manabjamin 4 106
Bhorer Dak 1 104
Protidiner Sangbad 5 103
Jugantor 6 102
Amader Notun Shomoy 4 93
Amader Arthoniti 5 92
Amar Sangbad 4 88
Prothom Alo 6 84
Desh Rupantor 3 81
Janata 0 78
Sangbad 11 76
Daily Star 4 74
Bonik Barta 0 71
Manobkantha 9 67
Alokito Bangladesh 1 63
Bangladesh Today 0 55
Inqilab 4 47
The Muslim Times 0 45
Karatoa 1 44
Ajkaler Khabar 6 42
Khola Kagoj 6 40
Daily Industry 0 34
Vorerpata 0 32
Shomoyer Alo 11 31
Purbakon 1 29
Bangladesher Khabor 0 28
Bhorer Darpan 0 28
Rupasi Bangla 0 22
Business Bangladesh 3 19
Bangladesher Alo 0 19
Sokaler Somoy 0 18
Chandni Bazar 1 16
Daily Bartoman 0 16
Nabochatona 0 16
Swadesh Pratidin 5 15
Ajker Darpan 0 12
Lakhokantho 0 12
Morning Glory 0 12
Daily State 0 11
Daily Tribunal 0 11
Naya Diganta 1 9
Bangladesh News 0 9
Ganomukti 2 8
Azadi 1 7
Daily Madhukar 1 7
Peoples Time 1 6
Daily Janobani 0 6
Kalbela 0 6
Dhaka Protidin 0 5
Probaha 0 4
Bangladesh Bulletin 1 3
Amar Barta 0 3
Daily Morning Observer 0 3
Desher Kantha 0 3
Purbodesh 0 3
Samaj Sangbad 0 3
Sonali Sangbad 0 3
Khabarpatra 1 2
Jobabdihi 0 2
Juger Alo 0 2
Daily Asia Bani 1 1
Alltender.com 0 1
Daily Bogra 0 1
Daily Share Biz 0 1
Gramer Kagoj 0 1
Sylheter Dak 0 1
Aibangla 0 0
Ajker Barta 0 0
Ajker Kagoj 0 0
Ajker Paribartan 0 0
Al Muzadded 0 0
Al-Amin 0 0
Alor Jagat 0 0
Amader Cumilla 0 0
Amar Desh 0 0
Arthoniteer Kagoj 0 0
Arthoniti Protidin 0 0
Banglabazar Patrika 0 0
Bangladesh Shomachar 0 0
Bangladesh Somoy 0 0
Bhorer Somoy 0 0
Bigyapan 0 0
Chattagram Mancha 0 0
Comillar Kagoj 0 0
Daily Arthaneeti 0 0
Daily Spandan 0 0
Dainik Bangla 0 0
Desh Bangla 0 0
Deshkal 0 0
Destiny 0 0
Dinkal 0 0
Eai Bangla 0 0
Ganajagaran 0 0
Gonokantho 0 0
Good Morning 0 0
Hazarika Pratidin 0 0
Holiday 0 0
Independent 0 0
Jainta Barta 0 0
Jalalabad 0 0
Janatar Chokh 0 0
Jatioarthonitee 0 0
Karnofulli 0 0
Khabar 0 0
Lal Sabuj 0 0
Lok Samaj 0 0
Manikgonjer Kagaj 0 0
Matribhumi 0 0
Mukta Alo 0 0
Mukta Khabar 0 0
Muktakantha 0 0
Munshigonjer Kagoj 0 0
Natun Bangladesh 0 0
News Today 0 0
Notun Shomoy 0 0
Paribartan 0 0
Pravat 0 0
Purbanchal 0 0
Rangpur Chitra 0 0
Rupali 0 0
Sabuj Desh 0 0
Sabuj Sylhet 0 0
Samachar 0 0
Sangbad Konika 0 0
Sangbad Protidin 0 0
Sanglap 0 0
Sangram 0 0
Savvatar Alo 0 0
Shokaler Khabor 0 0
Sokaler Sangbad 0 0
Sonali Barta 0 0
Sonar Desh 0 0
Sorejomin Barta 0 0
Sunshine 0 0
Suprovat Bangladesh 0 0
Uttor Purbo 0 0
View More...