Tender Source New Total
Financial Express 38 492
Observer 17 487
Amader Samoy 14 485
New Nation 29 458
Ittefaq 31 424
Dhaka Tribune 31 423
News Today 11 377
Kalerkantho 11 369
Samakal 21 361
New Age 12 323
Bhorer Kagoj 14 302
Daily Sun 10 269
Independent 9 249
Daily Asian Age 7 212
Janakantha 46 207
Protidiner Sangbad 9 184
Bangladesh Post 8 178
Daily Star 3 165
Web Source 12 160
Alltender.com 5 145
Jaijaidin 2 132
Jugantor 5 122
Manabjamin 6 121
Bonik Barta 9 108
Inqilab 10 106
Bangladesh Pratidin 2 95
Sangbad 3 91
Amar Sangbad 7 85
Bangladesh Today 0 80
Prothom Alo 2 72
Alokito Bangladesh 0 72
Bangladesher Khabor 1 60
Shomoyer Alo 3 59
Manobkantha 7 55
Khabar 1 52
Bhorer Dak 1 47
Daily Industry 0 39
Desh Rupantor 10 38
Amader Arthoniti 2 36
Janata 1 35
Amader Notun Shomoy 6 34
Khola Kagoj 1 29
Our Time 1 27
Probaha 0 25
Naya Diganta 0 17
Vorerpata 1 16
Daily Bartoman 0 14
Azadi 4 11
Bhorer Darpan 0 11
Karatoa 0 11
Sonali Sangbad 0 9
Purbakon 2 5
Daily Bogra 0 4
Suprovat Bangladesh 2 2
Purbanchal 0 2
Purbodesh 0 2
Gramer Kagoj 0 1
Rupali 0 1
Sangram 0 1
Sunshine 0 1
Sylheter Dak 0 1
Ajkaler Khabar 0 0
Ajker Barta 0 0
Ajker Kagoj 0 0
Ajker Paribartan 0 0
Al Muzadded 0 0
Al-Amin 0 0
Alor Jagat 0 0
Amader Cumilla 0 0
Amar Desh 0 0
Arthoniteer Kagoj 0 0
Arthoniti Protidin 0 0
Banglabazar Patrika 0 0
Bangladesh Shomachar 0 0
Bangladesh Somoy 0 0
Bigyapan 0 0
Chattagram Mancha 0 0
Comillar Kagoj 0 0
Daily Arthaneeti 0 0
Daily Asia Bani 0 0
Daily Share Biz 0 0
Daily Spandan 0 0
Desh Bangla 0 0
Destiny 0 0
Dinkal 0 0
Ganajagaran 0 0
Good Morning 0 0
Hazarika Pratidin 0 0
Holiday 0 0
Jalalabad 0 0
Janatar Chokh 0 0
Jatioarthonitee 0 0
Juger Alo 0 0
Kalbela 0 0
Karnofulli 0 0
Khabarpatra 0 0
Lal Sabuj 0 0
Lok Samaj 0 0
Matribhumi 0 0
Mukta Khabar 0 0
Muktakantha 0 0
Munshigonjer Kagoj 0 0
Paribartan 0 0
Peoples Time 0 0
Pravat 0 0
Rangpur Chitra 0 0
Rupasi Bangla 0 0
Sabuj Desh 0 0
Sabuj Sylhet 0 0
Samachar 0 0
Sangbad Konika 0 0
Sangbad Protidin 0 0
Sanglap 0 0
Savvatar Alo 0 0
Shokaler Khabor 0 0
Sonar Desh 0 0
Uttor Purbo 0 0
View More...