Tender Source New Total
New Nation 5 757
Observer 20 608
Financial Express 9 518
Daily Sun 4 414
Independent 15 393
New Age 8 386
Amader Samoy 9 326
Bhorer Kagoj 0 313
Samakal 8 290
Kalerkantho 2 269
News Today 1 265
Dhaka Tribune 3 253
Ittefaq 2 242
Daily Asian Age 3 237
Jugantor 4 234
Manabjamin 0 228
Daily Star 10 217
Alltender.com 0 183
Janakantha 4 145
Jaijaidin 1 144
Sangbad 1 143
Bangladesh Pratidin 4 140
Inqilab 0 138
Web Source 0 123
Bonik Barta 0 121
Amar Sangbad 15 120
Manobkantha 0 120
Bhorer Dak 2 117
Prothom Alo 0 101
Alokito Bangladesh 1 88
Amader Arthoniti 1 82
Bangladesh Today 0 69
Vorerpata 0 57
Daily Industry 0 55
Janata 0 51
Khola Kagoj 0 47
Khabar 0 46
Purbodesh 0 46
Azadi 0 41
Our Time 0 39
Bhorer Darpan 4 30
Bangladesher Khabor 0 22
Naya Diganta 1 18
Daily Bartoman 1 16
Purbakon 0 16
Ajkaler Khabar 0 11
Suprovat Bangladesh 0 11
Daily Share Biz 0 10
Karatoa 0 10
Sangbad Protidin 0 9
Paribartan 0 4
Bangladesh Somoy 0 3
Daily Arthaneeti 0 3
Purbanchal 0 3
Rupasi Bangla 0 2
Sonali Sangbad 0 2
Sylheter Dak 0 2
Comillar Kagoj 0 1
Dinkal 0 1
Gramer Kagoj 0 1
Kalbela 0 1
Sangbad Konika 0 1
Savvatar Alo 0 1
Sunshine 0 1
Ajker Barta 0 0
Ajker Kagoj 0 0
Ajker Paribartan 0 0
Al Muzadded 0 0
Al-Amin 0 0
Alor Jagat 0 0
Amar Desh 0 0
Arthoniteer Kagoj 0 0
Arthoniti Protidin 0 0
Banglabazar Patrika 0 0
Bangladesh Post 0 0
Bigyapan 0 0
Chattagram Mancha 0 0
Daily Asia Bani 0 0
Daily Bogra 0 0
Daily Spandan 0 0
Desh Bangla 0 0
Destiny 0 0
Ganajagaran 0 0
Good Morning 0 0
Hazarika Pratidin 0 0
Holiday 0 0
Jalalabad 0 0
Janatar Chokh 0 0
Jatioarthonitee 0 0
Juger Alo 0 0
Karnofulli 0 0
Khabarpatra 0 0
Lal Sabuj 0 0
Lok Samaj 0 0
Matribhumi 0 0
Mukta Khabar 0 0
Muktakantha 0 0
Munshigonjer Kagoj 0 0
Peoples Time 0 0
Pravat 0 0
Probaha 0 0
Protidiner Sangbad 0 0
Rangpur Chitra 0 0
Rupali 0 0
Sabuj Desh 0 0
Sabuj Sylhet 0 0
Samachar 0 0
Sanglap 0 0
Sangram 0 0
Shokaler Khabor 0 0
Sonar Desh 0 0
Uttor Purbo 0 0
View More...