Tender Source New Total
Financial Express 14 497
New Nation 42 486
Observer 24 485
News Today 58 440
Amader Samoy 9 427
Samakal 9 403
Dhaka Tribune 9 381
New Age 6 378
Independent 5 374
Daily Sun 20 343
Bhorer Kagoj 8 337
Kalerkantho 27 314
Ittefaq 16 275
Janakantha 23 270
Daily Asian Age 36 234
Alltender.com 12 196
Protidiner Sangbad 29 188
Bhorer Dak 4 169
Inqilab 16 136
Bangladesh Pratidin 2 136
Sangbad 6 135
Jugantor 7 122
Alokito Bangladesh 7 121
Bangladesh Post 2 116
Manabjamin 6 115
Amader Arthoniti 5 113
Amar Sangbad 28 110
Khabar 10 109
Daily Star 6 100
Bonik Barta 3 99
Manobkantha 15 97
Jaijaidin 15 93
Web Source 5 93
Bangladesher Khabor 10 88
Prothom Alo 0 67
Bangladesh Today 0 65
Khola Kagoj 2 52
Amader Notun Shomoy 3 48
Our Time 0 45
Daily Industry 0 29
Vorerpata 0 29
Janata 0 23
Desh Rupantor 2 22
Shomoyer Alo 1 20
Bhorer Darpan 5 18
Azadi 4 18
Purbakon 3 17
Suprovat Bangladesh 0 14
Sylheter Dak 0 8
Karatoa 2 7
Kalbela 1 4
Naya Diganta 0 4
Purbanchal 0 3
Purbodesh 0 2
Muktakantha 1 1
Samachar 0 1
Sonali Sangbad 0 1
Sunshine 0 1
Ajkaler Khabar 0 0
Ajker Barta 0 0
Ajker Kagoj 0 0
Ajker Paribartan 0 0
Al Muzadded 0 0
Al-Amin 0 0
Alor Jagat 0 0
Amader Cumilla 0 0
Amar Desh 0 0
Arthoniteer Kagoj 0 0
Arthoniti Protidin 0 0
Banglabazar Patrika 0 0
Bangladesh Shomachar 0 0
Bangladesh Somoy 0 0
Bigyapan 0 0
Chattagram Mancha 0 0
Comillar Kagoj 0 0
Daily Arthaneeti 0 0
Daily Asia Bani 0 0
Daily Bartoman 0 0
Daily Bogra 0 0
Daily Share Biz 0 0
Daily Spandan 0 0
Desh Bangla 0 0
Destiny 0 0
Dinkal 0 0
Ganajagaran 0 0
Good Morning 0 0
Gramer Kagoj 0 0
Hazarika Pratidin 0 0
Holiday 0 0
Jalalabad 0 0
Janatar Chokh 0 0
Jatioarthonitee 0 0
Juger Alo 0 0
Karnofulli 0 0
Khabarpatra 0 0
Lal Sabuj 0 0
Lok Samaj 0 0
Matribhumi 0 0
Mukta Khabar 0 0
Munshigonjer Kagoj 0 0
Paribartan 0 0
Peoples Time 0 0
Pravat 0 0
Probaha 0 0
Rangpur Chitra 0 0
Rupali 0 0
Rupasi Bangla 0 0
Sabuj Desh 0 0
Sabuj Sylhet 0 0
Sangbad Konika 0 0
Sangbad Protidin 0 0
Sanglap 0 0
Sangram 0 0
Savvatar Alo 0 0
Shokaler Khabor 0 0
Sonar Desh 0 0
Uttor Purbo 0 0
View More...