Auction Source New Total
Samakal 6 69
Prothom Alo 1 24
Bhorer Kagoj 0 20
Ittefaq 4 19
Kalerkantho 2 19
Janakantha 1 18
Amader Samoy 3 15
Bangladesh Pratidin 1 15
Sangbad 0 15
Bhorer Dak 0 11
Jaijaidin 0 11
Financial Express 2 10
Manabjamin 0 10
Jugantor 0 8
New Nation 0 8
Inqilab 0 7
Bonik Barta 0 6
Naya Diganta 0 6
Manobkantha 0 5
News Today 2 4
Observer 2 4
Daily Star 1 4
Amader Arthoniti 0 4
Independent 1 3
Ajkaler Khabar 0 3
Azadi 0 3
Daily Sun 0 3
Dhaka Tribune 0 3
Karatoa 0 3
New Age 0 3
Alokito Bangladesh 0 2
Daily Asian Age 0 2
Daily Bartoman 0 2
Purbanchal 0 2
Sangbad Protidin 0 2
Sonali Sangbad 0 2
Sylheter Dak 0 2
Vorerpata 0 2
Web Source 0 2
Amar Sangbad 0 1
Bangladesh Today 0 1
Daily Industry 0 1
Daily Share Biz 0 1
Janata 0 1
Khabar 0 1
Khola Kagoj 0 1
Sunshine 0 1
Suprovat Bangladesh 0 1
Ajker Barta 0 0
Ajker Kagoj 0 0
Ajker Paribartan 0 0
Al Muzadded 0 0
Al-Amin 0 0
Alltender.com 0 0
Alor Jagat 0 0
Amar Desh 0 0
Arthoniteer Kagoj 0 0
Arthoniti Protidin 0 0
Banglabazar Patrika 0 0
Bangladesh Post 0 0
Bangladesh Somoy 0 0
Bangladesher Khabor 0 0
Bhorer Darpan 0 0
Bigyapan 0 0
Chattagram Mancha 0 0
Comillar Kagoj 0 0
Daily Arthaneeti 0 0
Daily Asia Bani 0 0
Daily Bogra 0 0
Daily Spandan 0 0
Desh Bangla 0 0
Destiny 0 0
Dinkal 0 0
Ganajagaran 0 0
Good Morning 0 0
Gramer Kagoj 0 0
Hazarika Pratidin 0 0
Holiday 0 0
Jalalabad 0 0
Janatar Chokh 0 0
Jatioarthonitee 0 0
Juger Alo 0 0
Kalbela 0 0
Karnofulli 0 0
Khabarpatra 0 0
Lal Sabuj 0 0
Lok Samaj 0 0
Matribhumi 0 0
Mukta Khabar 0 0
Muktakantha 0 0
Munshigonjer Kagoj 0 0
Our Time 0 0
Paribartan 0 0
Peoples Time 0 0
Pravat 0 0
Probaha 0 0
Protidiner Sangbad 0 0
Purbakon 0 0
Purbodesh 0 0
Rangpur Chitra 0 0
Rupali 0 0
Rupasi Bangla 0 0
Sabuj Desh 0 0
Sabuj Sylhet 0 0
Samachar 0 0
Sangbad Konika 0 0
Sanglap 0 0
Sangram 0 0
Savvatar Alo 0 0
Shokaler Khabor 0 0
Sonar Desh 0 0
Uttor Purbo 0 0
View More...