Auction Source New Total
Samakal 3 84
Amader Samoy 3 40
Bhorer Kagoj 3 40
Manabjamin 1 34
Ittefaq 3 33
Kalerkantho 4 31
Bangladesh Pratidin 1 25
Jaijaidin 3 24
Inqilab 1 24
Prothom Alo 3 21
Sangbad 1 20
Janakantha 2 17
Jugantor 1 16
Vorerpata 0 14
New Nation 1 10
Alokito Bangladesh 0 9
Bhorer Dak 0 9
Bonik Barta 1 8
Daily Sun 1 7
Manobkantha 0 7
Naya Diganta 1 6
Observer 1 6
Dhaka Tribune 0 6
Janata 2 5
New Age 0 5
Daily Bartoman 1 4
Azadi 0 4
News Today 0 4
Daily Star 0 3
Financial Express 0 3
Independent 0 3
Karatoa 0 3
Sangram 0 3
Purbakon 1 2
Amar Sangbad 0 2
Kalbela 0 2
Purbodesh 0 2
Web Source 0 2
Alltender.com 0 1
Amader Arthoniti 0 1
Dinkal 0 1
Khabar 0 1
Khola Kagoj 0 1
Probaha 0 1
Purbanchal 0 1
Savvatar Alo 0 1
Suprovat Bangladesh 0 1
Ajkaler Khabar 0 0
Ajker Barta 0 0
Ajker Kagoj 0 0
Ajker Paribartan 0 0
Al Muzadded 0 0
Al-Amin 0 0
Alor Jagat 0 0
Amar Desh 0 0
Arthoniteer Kagoj 0 0
Arthoniti Protidin 0 0
Banglabazar Patrika 0 0
Bangladesh Post 0 0
Bangladesh Somoy 0 0
Bangladesh Today 0 0
Bangladesher Khabor 0 0
Bhorer Darpan 0 0
Bigyapan 0 0
Chattagram Mancha 0 0
Comillar Kagoj 0 0
Daily Arthaneeti 0 0
Daily Asia Bani 0 0
Daily Asian Age 0 0
Daily Bogra 0 0
Daily Industry 0 0
Daily Share Biz 0 0
Daily Spandan 0 0
Desh Bangla 0 0
Destiny 0 0
Ganajagaran 0 0
Good Morning 0 0
Gramer Kagoj 0 0
Hazarika Pratidin 0 0
Holiday 0 0
Jalalabad 0 0
Janatar Chokh 0 0
Jatioarthonitee 0 0
Juger Alo 0 0
Karnofulli 0 0
Khabarpatra 0 0
Lal Sabuj 0 0
Lok Samaj 0 0
Matribhumi 0 0
Mukta Khabar 0 0
Muktakantha 0 0
Munshigonjer Kagoj 0 0
Our Time 0 0
Paribartan 0 0
Peoples Time 0 0
Pravat 0 0
Protidiner Sangbad 0 0
Rangpur Chitra 0 0
Rupali 0 0
Rupasi Bangla 0 0
Sabuj Desh 0 0
Sabuj Sylhet 0 0
Samachar 0 0
Sangbad Konika 0 0
Sangbad Protidin 0 0
Sanglap 0 0
Shokaler Khabor 0 0
Sonali Sangbad 0 0
Sonar Desh 0 0
Sunshine 0 0
Sylheter Dak 0 0
Uttor Purbo 0 0
View More...