Auction Source New Total
Bangladesh Pratidin 0 10
Kalerkantho 1 9
Bhorer Kagoj 1 8
Amader Samoy 1 6
Daily Star 1 5
Jaijaidin 1 5
Observer 1 5
Samakal 1 5
New Age 1 4
Daily Asian Age 0 4
Daily Sun 1 3
Financial Express 1 3
Janakantha 1 3
Khola Kagoj 1 3
New Nation 1 3
Inqilab 1 2
Jugantor 1 2
Karatoa 1 2
Amader Notun Shomoy 0 2
Bangladesh Post 0 2
Ittefaq 0 2
Manabjamin 0 2
Sangbad 0 2
Ajkaler Khabar 1 1
Gramer Kagoj 1 1
Purbodesh 1 1
Amader Arthoniti 0 1
Amar Sangbad 0 1
Desh Rupantor 0 1
Dhaka Tribune 0 1
Prothom Alo 0 1
Purbanchal 0 1
Web Source 0 1
Ajker Barta 0 0
Ajker Kagoj 0 0
Ajker Paribartan 0 0
Al Muzadded 0 0
Al-Amin 0 0
Alltender.com 0 0
Alokito Bangladesh 0 0
Alor Jagat 0 0
Amader Cumilla 0 0
Amar Desh 0 0
Arthoniteer Kagoj 0 0
Arthoniti Protidin 0 0
Azadi 0 0
Banglabazar Patrika 0 0
Bangladesh Shomachar 0 0
Bangladesh Somoy 0 0
Bangladesh Today 0 0
Bangladesher Alo 0 0
Bangladesher Khabor 0 0
Bhorer Dak 0 0
Bhorer Darpan 0 0
Bigyapan 0 0
Bonik Barta 0 0
Chattagram Mancha 0 0
Comillar Kagoj 0 0
Daily Arthaneeti 0 0
Daily Asia Bani 0 0
Daily Bartoman 0 0
Daily Bogra 0 0
Daily Industry 0 0
Daily Share Biz 0 0
Daily Spandan 0 0
Desh Bangla 0 0
Destiny 0 0
Dhaka Protidin 0 0
Dinkal 0 0
Ganajagaran 0 0
Gonokantho 0 0
Good Morning 0 0
Hazarika Pratidin 0 0
Holiday 0 0
Independent 0 0
Jalalabad 0 0
Janata 0 0
Janatar Chokh 0 0
Jatioarthonitee 0 0
Juger Alo 0 0
Kalbela 0 0
Karnofulli 0 0
Khabar 0 0
Khabarpatra 0 0
Lal Sabuj 0 0
Lok Samaj 0 0
Manikgonjer Kagaj 0 0
Manobkantha 0 0
Matribhumi 0 0
Mukta Khabar 0 0
Muktakantha 0 0
Munshigonjer Kagoj 0 0
Naya Diganta 0 0
News Today 0 0
Our Time 0 0
Paribartan 0 0
Peoples Time 0 0
Pravat 0 0
Probaha 0 0
Protidiner Sangbad 0 0
Purbakon 0 0
Rangpur Chitra 0 0
Rupali 0 0
Rupasi Bangla 0 0
Sabuj Desh 0 0
Sabuj Sylhet 0 0
Samachar 0 0
Sangbad Konika 0 0
Sangbad Protidin 0 0
Sanglap 0 0
Sangram 0 0
Savvatar Alo 0 0
Shokaler Khabor 0 0
Shomoyer Alo 0 0
Sonali Sangbad 0 0
Sonar Desh 0 0
Sunshine 0 0
Suprovat Bangladesh 0 0
Sylheter Dak 0 0
Uttor Purbo 0 0
Vorerpata 0 0
View More...