Auction Source New Total
Samakal 4 74
Ittefaq 1 43
Bhorer Kagoj 0 39
Kalerkantho 1 37
Prothom Alo 1 25
Amader Samoy 1 21
Bangladesh Pratidin 1 19
Jugantor 0 19
Inqilab 0 18
Alokito Bangladesh 2 13
Naya Diganta 1 12
Daily Star 0 12
Janakantha 0 12
Observer 0 11
New Nation 1 9
Bhorer Dak 0 9
Bonik Barta 0 9
Manabjamin 1 8
Financial Express 0 8
Independent 0 8
Manobkantha 0 8
Dhaka Tribune 1 6
Azadi 0 5
Daily Bartoman 0 5
Janata 0 5
New Age 0 5
Vorerpata 0 5
Daily Sun 1 4
Karatoa 0 4
News Today 0 4
Sangbad 0 4
Jaijaidin 0 3
Amar Sangbad 0 2
Khola Kagoj 0 2
Purbakon 0 2
Purbodesh 0 2
Sonali Sangbad 0 2
Ajkaler Khabar 0 1
Alltender.com 0 1
Amader Arthoniti 0 1
Amar Desh 0 1
Daily Asian Age 0 1
Khabar 0 1
Our Time 0 1
Paribartan 0 1
Probaha 0 1
Samachar 0 1
Web Source 0 1
Ajker Barta 0 0
Ajker Kagoj 0 0
Ajker Paribartan 0 0
Al Muzadded 0 0
Al-Amin 0 0
Alor Jagat 0 0
Arthoniteer Kagoj 0 0
Arthoniti Protidin 0 0
Banglabazar Patrika 0 0
Bangladesh Post 0 0
Bangladesh Somoy 0 0
Bangladesh Today 0 0
Bangladesher Khabor 0 0
Bhorer Darpan 0 0
Bigyapan 0 0
Chattagram Mancha 0 0
Comillar Kagoj 0 0
Daily Arthaneeti 0 0
Daily Asia Bani 0 0
Daily Bogra 0 0
Daily Industry 0 0
Daily Share Biz 0 0
Daily Spandan 0 0
Desh Bangla 0 0
Destiny 0 0
Dinkal 0 0
Ganajagaran 0 0
Good Morning 0 0
Gramer Kagoj 0 0
Hazarika Pratidin 0 0
Holiday 0 0
Jalalabad 0 0
Janatar Chokh 0 0
Jatioarthonitee 0 0
Juger Alo 0 0
Kalbela 0 0
Karnofulli 0 0
Khabarpatra 0 0
Lal Sabuj 0 0
Lok Samaj 0 0
Matribhumi 0 0
Mukta Khabar 0 0
Muktakantha 0 0
Munshigonjer Kagoj 0 0
Peoples Time 0 0
Pravat 0 0
Protidiner Sangbad 0 0
Purbanchal 0 0
Rangpur Chitra 0 0
Rupali 0 0
Rupasi Bangla 0 0
Sabuj Desh 0 0
Sabuj Sylhet 0 0
Sangbad Konika 0 0
Sangbad Protidin 0 0
Sanglap 0 0
Sangram 0 0
Savvatar Alo 0 0
Shokaler Khabor 0 0
Sonar Desh 0 0
Sunshine 0 0
Suprovat Bangladesh 0 0
Sylheter Dak 0 0
Uttor Purbo 0 0
View More...