Auction Source New Total
Samakal 3 75
Bhorer Kagoj 6 52
Ittefaq 3 45
Prothom Alo 1 38
Kalerkantho 0 28
Bangladesh Pratidin 1 23
Janakantha 0 20
Inqilab 1 19
Vorerpata 0 19
Manabjamin 0 18
Amader Samoy 0 17
Sangbad 0 16
Manobkantha 0 13
Jaijaidin 0 12
Financial Express 2 11
Jugantor 1 11
Bhorer Dak 0 10
New Nation 2 9
Amar Sangbad 0 8
Janata 0 8
Observer 0 8
Daily Star 1 6
Azadi 0 6
Bonik Barta 0 6
Karatoa 0 6
Alokito Bangladesh 0 5
New Age 0 5
Amader Arthoniti 0 4
News Today 0 4
Dhaka Tribune 1 3
Daily Sun 0 3
Independent 0 3
Web Source 0 3
Khabar 0 2
Purbakon 0 2
Suprovat Bangladesh 0 2
Alltender.com 0 1
Bhorer Darpan 0 1
Daily Asia Bani 0 1
Daily Bartoman 0 1
Daily Share Biz 0 1
Naya Diganta 0 1
Our Time 0 1
Purbanchal 0 1
Purbodesh 0 1
Ajkaler Khabar 0 0
Ajker Barta 0 0
Ajker Kagoj 0 0
Ajker Paribartan 0 0
Al Muzadded 0 0
Al-Amin 0 0
Alor Jagat 0 0
Amar Desh 0 0
Arthoniteer Kagoj 0 0
Arthoniti Protidin 0 0
Banglabazar Patrika 0 0
Bangladesh Post 0 0
Bangladesh Somoy 0 0
Bangladesh Today 0 0
Bangladesher Khabor 0 0
Bigyapan 0 0
Chattagram Mancha 0 0
Comillar Kagoj 0 0
Daily Arthaneeti 0 0
Daily Asian Age 0 0
Daily Bogra 0 0
Daily Industry 0 0
Daily Spandan 0 0
Desh Bangla 0 0
Destiny 0 0
Dinkal 0 0
Ganajagaran 0 0
Good Morning 0 0
Gramer Kagoj 0 0
Hazarika Pratidin 0 0
Holiday 0 0
Jalalabad 0 0
Janatar Chokh 0 0
Jatioarthonitee 0 0
Juger Alo 0 0
Kalbela 0 0
Karnofulli 0 0
Khabarpatra 0 0
Khola Kagoj 0 0
Lal Sabuj 0 0
Lok Samaj 0 0
Matribhumi 0 0
Mukta Khabar 0 0
Muktakantha 0 0
Munshigonjer Kagoj 0 0
Paribartan 0 0
Peoples Time 0 0
Pravat 0 0
Probaha 0 0
Protidiner Sangbad 0 0
Rangpur Chitra 0 0
Rupali 0 0
Rupasi Bangla 0 0
Sabuj Desh 0 0
Sabuj Sylhet 0 0
Samachar 0 0
Sangbad Konika 0 0
Sangbad Protidin 0 0
Sanglap 0 0
Sangram 0 0
Savvatar Alo 0 0
Shokaler Khabor 0 0
Sonali Sangbad 0 0
Sonar Desh 0 0
Sunshine 0 0
Sylheter Dak 0 0
Uttor Purbo 0 0
View More...