Auction Source New Total
Samakal 5 76
Bhorer Kagoj 3 69
Inqilab 1 43
Ittefaq 3 34
Manabjamin 2 31
Bangladesh Pratidin 1 26
Prothom Alo 1 25
Manobkantha 0 24
Kalerkantho 1 23
Jaijaidin 2 22
Jugantor 3 20
Janakantha 1 20
Sangbad 0 19
Amader Samoy 3 18
Vorerpata 0 17
Naya Diganta 2 12
Alokito Bangladesh 1 12
Amar Sangbad 1 11
Bonik Barta 0 11
Bhorer Dak 1 10
Karatoa 0 10
Azadi 3 9
New Nation 1 7
Observer 0 7
Daily Bartoman 1 6
Daily Sun 1 6
Financial Express 1 6
Amader Arthoniti 2 5
Daily Star 1 5
Purbakon 0 5
Independent 0 3
Khola Kagoj 0 3
Sangram 0 3
Web Source 0 3
Bhorer Darpan 0 2
Janata 0 2
New Age 0 2
Alltender.com 0 1
Daily Asian Age 0 1
Dhaka Tribune 0 1
Khabar 0 1
Munshigonjer Kagoj 0 1
News Today 0 1
Purbanchal 0 1
Ajkaler Khabar 0 0
Ajker Barta 0 0
Ajker Kagoj 0 0
Ajker Paribartan 0 0
Al Muzadded 0 0
Al-Amin 0 0
Alor Jagat 0 0
Amar Desh 0 0
Arthoniteer Kagoj 0 0
Arthoniti Protidin 0 0
Banglabazar Patrika 0 0
Bangladesh Post 0 0
Bangladesh Somoy 0 0
Bangladesh Today 0 0
Bangladesher Khabor 0 0
Bigyapan 0 0
Chattagram Mancha 0 0
Comillar Kagoj 0 0
Daily Arthaneeti 0 0
Daily Asia Bani 0 0
Daily Bogra 0 0
Daily Industry 0 0
Daily Share Biz 0 0
Daily Spandan 0 0
Desh Bangla 0 0
Destiny 0 0
Dinkal 0 0
Ganajagaran 0 0
Good Morning 0 0
Gramer Kagoj 0 0
Hazarika Pratidin 0 0
Holiday 0 0
Jalalabad 0 0
Janatar Chokh 0 0
Jatioarthonitee 0 0
Juger Alo 0 0
Kalbela 0 0
Karnofulli 0 0
Khabarpatra 0 0
Lal Sabuj 0 0
Lok Samaj 0 0
Matribhumi 0 0
Mukta Khabar 0 0
Muktakantha 0 0
Our Time 0 0
Paribartan 0 0
Peoples Time 0 0
Pravat 0 0
Probaha 0 0
Protidiner Sangbad 0 0
Purbodesh 0 0
Rangpur Chitra 0 0
Rupali 0 0
Rupasi Bangla 0 0
Sabuj Desh 0 0
Sabuj Sylhet 0 0
Samachar 0 0
Sangbad Konika 0 0
Sangbad Protidin 0 0
Sanglap 0 0
Savvatar Alo 0 0
Shokaler Khabor 0 0
Sonali Sangbad 0 0
Sonar Desh 0 0
Sunshine 0 0
Suprovat Bangladesh 0 0
Sylheter Dak 0 0
Uttor Purbo 0 0
View More...